Ledenvergaderingen

Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2024

Het bestuur van Oud en Jong Actief (OJA) Noordwijkerhout nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De vergadering vindt plaats op vrijdagmiddag 26 april 2024 in de grote zaal van Puyckendam en begint om 14:00 uur.

De zaal is open vanaf 13:30 uur.

 

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 april 2023
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Jaarverslag 2023
  5. Werkplan 2025
  6. Verslag kascommissie 2023
  7. Jaarrekening 2023
  8. Benoeming kascommissie 2024
  9. Begroting 2025
  10. Jaarverslag ouderenadviseur
  11. Rondvraag
  12. Sluiting

    Op de tafels zullen exemplaren ter inzage liggen van het jaarverslag 2023, het werkplan 2025, de jaarrekening 2023 en de begroting 2025. Mocht u vooraf informatie hierover willen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester Hans van Mullekom, tel. 0252 373440 of e-mail van.mullekom@hccnet.nl.

    Na de vergadering spelen we twee rondjes bingo. De bingo is gratis. Er zijn leuke prijsjes.

    U bent van harte welkom en wij hopen dat veel van onze leden aanwezig zullen zijn.

    Het bestuur van OJA Noordwijkerhout

     

    Verslag extra ALV 27-10-2023
    AANBLIJVEN of UITSTAPPEN
    Verslag ALV 21-04-2023