Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat wij zonder schriftelijke toestemming persoonsgegevens niet voor andere zaken mogen gebruiken dan waarvoor zij verstrekt zijn.
De persoonsgegevens van de leden worden niet aan derden verstrekt. Alleen de bijzondere verjaardagen worden met naam en datum in het maandblad geplaatst.