Vacatures

Per 01 mei 2022 nieuwe voorzitter gezocht!

Oud en Jong Actief, OJA Noordwijkerhout, kijkt uit naar een nieuwe voorzitter per mei 2022. Dan loopt de eerste zittingstermijn van Leo van der Lans af en gezien zijn leeftijd heeft hij besloten om zich niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur is daarom op zoek naar een opvolger en komt graag in contact met belangstellenden. Samengevat bestaat de functie uit leidinggeven binnen een klein dagelijks bestuur, efficiënt en in een prettige sfeer.

De voorzitter is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en stelt de agenda op met de te bespreken onderwerpen. Hij vertegenwoordigt de vereniging in- en extern en is eerste woordvoerder van het bestuur bij officiële vertegenwoordigingen van de vereniging. Hij onderhoudt, samen met een tweede bestuurder, contact met de andere Noordwijkse en regionale ouderenbonden.

Hij is verbindend en inlevend naar vrijwilligers en een ieder die zich bezig houdt met de belangenbehartiging van senioren.


OJA Noordwijkerhout zoekt een enthousiaste coördinator vrijwilligerswerk
Vindt u het een uitdaging vrijwilligers te stimuleren een steentje bij te dragen aan OJA Noordwijkerhout?  Dan bent u misschien degene die wij zoeken?
De aandacht ligt op dit moment op het werven van nieuwe vrijwilligers voor de uitvoering van diverse activiteiten in het nieuwe seizoen.
U bent verantwoordelijk  voor het vrijwilligersbeleid, de werving en de ondersteuning en belangenbehartiging van vrijwilligers binnen de stichting.
Als coördinator stimuleert u de vrijwilligers tot het zelfstandig uitvoeren van activiteiten alsook het stimuleren van de uitrol van nieuwe activiteiten.
De vrijwilligerscoördinator vervult een ondersteunende rol naar het bestuur, gericht op de vrijwilligers en het belang van hun vrijwilligerswerk.
De vrijwilligerscoördinator volgt de ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerk en koppelt deze terug naar de vrijwilligers c.q. bestuur.
Kunt u omgaan met verschillende mensen, luisteren en invoelen, individuele en groepsgesprekken voeren?
Kunt u omgaan met weerstanden, kritiek en problemen oplossen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur:
Godewine Spigt-van den Bercken, Dorpsstraat 12a  Noordwijkerhout   e-mail: secretaris@oja-noordwijkerhout.nl

OJA Noordwijkerhout heeft meer handen nodig!
Het bestuur van OJA Noordwijkerhout maakt zich sterk voor een krachtige positie van ouderen in de samenleving, en hier in uw leefomgeving. Dat doen we op gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten, die hieronder worden uitgelicht.
Het speerpunt Welzijn en zorg zit in het takenpakket van Emmy de Looy,  ouderenadviseur.

Om alle speerpunten meer betekenis te geven zijn we op zoek naar vrijwilligers, die vanuit hun achtergrond en / of hun interesse wat tijd willen investeren in een speerpunt. Praktisch gezien zou dat bv om 4 uur per week gaan. Daarom zijn wij op zoek naar U!

Wonen
OJA Noordwijkerhout vindt dat ouderen, onder wie de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn op een kwalitatief goede manier langer thuis te wonen en daar oud te worden. Ouderen stimuleren om bewust na te denken over wat zij belangrijk vinden met oog op hun welzijn. Ook als dit woningaanpassingen en ‘zorg aan huis’ vereist, met inspanning van bewoners en woonzorg aanbieders.
Het werk van de vrijwilliger(s) : in kaart brengen van wensen en behoeften van bewoners: contacten met de gemeente (WMO) / woningbouw vereniging/ bewoners / In gesprek met bewoners over wensen / behoeften >>> info middagen     

Veiligheid
Veilig wonen is voor iedereen belangrijk. Een onbestemd of onveilig gevoel overkomt iedereen weleens. Maar het kan niet zo zijn dat een onveilig gevoel ten koste gaat van vrijheid. We willen voorkomen dat u zich ten gevolge van (het gevoel van) onveiligheid uitgesloten voelt.
Wij streven ernaar reële risico’s te benoemen zonder deze uit te vergroten.
Denk aan onderwerpen als vallen in huis, inbraak, brand, babbeltrucs, ouderenmishandeling. Ook cybercrime/phishing horen hieronder.
Het werk van de vrijwilliger(s): het organiseren van infomiddagen over deze onderwerpen; contacten leggen met: bv brandweer en politie, organisatie Veilig Thuis, Stichting valpreventie, bankmedewerker, ICT specialist.

Koopkracht
De sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten dragen. Koopkracht moet zich rechtvaardig ontwikkelen. Daar maken we ons hard voor: Het agenderen van financiële kwetsbaarheid.
Werken aan een goed pensioenstelsel, dat duurzaam, eerlijk en solidair is en recht doet aan jaren van hard werken. De AOW welvaartsvast maken. Zorg- en woonkosten voor iedereen draagbaar maken. Belastingen, compensatie en toeslagen voor iedereen die het nodig heeft. We worden ouder en werken langer. OJA strijdt voor een arbeidsmarkt voor 50-plussers met voldoende scholing, werk en inkomen.
Het werk van de vrijwilliger vereist wel enige kennis van deze materie of de bereidheid zich erin te gaan verdiepen.
Contact leggen met de belastingdienst, SVB, organiseren van info middagen voor leden

Zingeving
Er ontwikkelt zich meer oog voor de betekenis van religie, spiritualiteit en geestelijk zorg. Echter in de voorzieningensfeer wordt aandacht voor de ziel vaak terug verwezen naar kerk of naar het privédomein. Omdat veel ouderen los zijn komen te staan van de kerk en omdat niet-kerkelijke ouderen ook levensvragen hebben is het zaak van deze specifieke zorg een publieke zaak te maken.
De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. Daarom besteden we aandacht aan waardig ouder worden, aan bewuste omgang met het levenseinde, maar ook aan levensvragen in zorg en welzijn. In de beeldvorming staat de levenskunst, kracht en wijsheid van senioren centraal:
Levensvragen, Geestelijke verzorging thuis, Eenzaamheid, Omzien naar elkaar, Waardig ouder worden, Levenseinde
Het kan prettig en zinvol zijn om te praten met iemand die een vertrouwelijk gesprek kan opbouwen, iemand die vragen kan stellen en kan luisteren. Dit kan opluchten, ondersteuning geven bij het nemen van belangrijke beslissingen of nieuw perspectief bieden om weer verder te kunnen.
Het werk van de vrijwilliger: in kaart brengen van landelijke ontwikkelingen over zingeving en samenwerken met de ouderen-adviseurs

Voelt u zich aangetrokken door een van de speerpunten? Neem contact op met de voorzitter van het bestuur voorzitter@oja-noordwijkerhout.nl

Meedoen in Noordwijkerhout….
Wilt u ook iets betekenen voor anderen als vrijwilliger?

Vrijwilliger zijn betekent voor de één zich inzetten voor zijn medemens, voor een ander het inzetten van kennis en ervaring. Een veel voorkomende drijfveer om vrijwilliger te worden is iets teruggeven aan de samenleving, als dank voor de eigen geboden kansen.
Het plezier van vrijwilligerswerk zit hem ook in ergens bij horen, er wordt op je gerekend. Samen met anderen meedoen is een mooie tijdsbesteding. Vrijwilligers doen vooral wat zij leuk vinden of goed kunnen, waarmee zij voor anderen van betekenis zijn. Vrijwilligers zijn bruggenbouwers, ze verbinden mensen met elkaar.
Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten. Je kunt je verbinden aan één project per jaar. Je kunt  elke week gastvrouw of gastheer zijn en de mensen ontvangen voor een activiteit.
Iedereen is welkom.
Bent u een keukenprinses?
Vind u het leuk om een activiteit te begeleiden?
Bent u zelf goed thuis in een bepaald onderwerp en vindt u het leuk uw kennis in een door u te houden lezing te delen?
Bent u gastvrij en zorgt u graag voor een goede sfeer?
Houdt u van een praatje maken?
Houdt u van wandelen – “Een Ommetje in de Wijk “- en vindt u het leuk dit met anderen te doen?

Denkt u nu “het lijkt me best leuk om mee te helpen met het opstarten van een activiteit”, neem contact op met de voorzitter van het bestuur voorzitter@oja-noordwijkerhout.nl
of ouderenadviseur Emmy de Looy 06 418 30 494