Adviseurs

Ouderenadviseurs

K.B.O. Noordwijkerhout beschikt thans over een gecertificeerde ouderenadviseur en wel:
Emmy de Looy, bereikbaar onder telefoonnummer 06-41830494.
De ouderenadviseur is aangesteld door en werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De ouderenadviseur kent en werkt zo goed mogelijk samen met diverse professionele organisaties. Het uitgangspunt is altijd: “het behoud van en versterken van de eigen regie en het welbevinden van de cliënt”.

Belastingadviseurs

U kunt een beroep doen op een van de belastinginvullers voor het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting en aanvragen/wijzigen van toeslagen. Het gaat hierbij om eenvoudige aangiften.
De belastinginvuller is opgeleid door KBO-PCOB en volgt ieder jaar een verplichte bijscholingscursus om kennis te nemen van de wijzigingen en bijzonderheden ten opzichte van het voorgaande belastingjaar.
De belastinginvuller is aangesteld door en werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Met de door u verstrekte gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.

Voor uw aangifte en/of toeslagen kunt u terecht bij:
Hans van Mullekom, 0252-373440
Frans Zwetsloot, 0252-861885