Nieuws

Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2024

Het bestuur van Oud en Jong Actief (OJA) Noordwijkerhout nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De vergadering vindt plaats op vrijdagmiddag 26 april 2024 in de grote zaal van Puyckendam en begint om 14:00 uur.

De zaal is open vanaf 13:30 uur.

 

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 april 2023
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2023
 5. Werkplan 2025
 6. Verslag kascommissie 2023
 7. Jaarrekening 2023
 8. Benoeming kascommissie 2024
 9. Begroting 2025
 10. Jaarverslag ouderenadviseur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

  Op de tafels zullen exemplaren ter inzage liggen van het jaarverslag 2023, het werkplan 2025, de jaarrekening 2023 en de begroting 2025. Mocht u vooraf informatie hierover willen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester Hans van Mullekom, tel. 0252 373440 of e-mail van.mullekom@hccnet.nl.

  Na de vergadering spelen we twee rondjes bingo. De bingo is gratis. Er zijn leuke prijsjes.

  U bent van harte welkom en wij hopen dat veel van onze leden aanwezig zullen zijn.

  Het bestuur van OJA Noordwijkerhout


  AFSLUITING SEIZOEN 2023-2024 op 25 MEI

  Op zaterdagmiddag 25 mei a.s. organiseren we een gezellige middag als officiële afsluiting van het seizoen 2023-2024. Hierbij dient wel vermeld te worden dat een aantal week-activiteiten de hele zomer gewoon doorgaan in Puyckendam.

  De klaverjasclub in Maasgaarde speelt zijn laatste “hekkies” op dinsdagmiddag 4 juni, waarna de prijsuitreiking volgt. Het nieuwe klaverjasseizoen start op 27 augustus.

  Op 25 mei speelt accordeonclub D.S.V.P. uit Sassenheim voor u in de grote zaal van Puyckendam. De zaal is open om 13.30 uur en het optreden start om 14 uur.

  Leden kunnen op vertoon van hun lidmaatschapskaart persoonlijk één gratis toegangskaart afhalen. vanaf 1 mei bij VVV Noordwijkerhout, Havenstraat 10 en bij de bar van Puyckendam, Pilarenlaan 1.

   


  Lukt het niet online?

  Professionele medewerkers helpen je op weg met al je
  vragen over de computer, laptop, mobiel én tablet.
  Bel de DigiHulplijn gratis van maandag t/m vrijdag
  tussen 09.00 en 17.00 uur.

  0800 – 1508 


  SAMEN WERKEN AAN WELZIJN EN VEERKRACHT IN NOORDWIJKERHOUT

  Welzijn Noordwijk is een lokale organisatie die zich inzet
  voor het welzijn van de inwoners van de gemeente
  Noordwijk. Ze richten zich op alle inwoners van 18 jaar en
  ouder en bieden ondersteuning op het gebied van sociale,
  emotionele en fysieke gezondheid.
  Lees meer


  WAT TE DOEN TEGEN INTERNETCRIMINELEN

  Internetcriminelen kunnen uw codes op allerlei manieren ontfutselen. Via social medio of WhatsApp, phising-mails en manipulatie.

  Bekijk de Wegwijzer Workshop Veiling Online Bankieren van de RegioBank voor meer info.


  Informatiedagen
  In het kader van de belangenbehartiging organiseert KBO-Noordwijkerhout een 8-tal informatiemiddagen per jaar. De onderwerpen hebben betrekking op de kerntaken van de vereniging en wel: wonen, zorg, welzijn, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.
  De informatiemiddagen staan open voor alle inwoners van de gemeente, maar vanwege corona is het aantal deelnemers gebonden aan een maximum.

  U kunt zich opgeven via: infomiddag@kbo-noordwijkerhout.nl of telefonisch bij Hans van Mullekom 06-51334561.