Extra ALV 27-10-2023

Uinodiging en agenda voor de Extra Algemene Ledenvergadering 2023

Het bestuur van K.B.O. Noordwijkerhout nodigt u uit tot het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering.

De vergadering vindt plaats op
VRIJDAGOCHTEND 27 OKTOBER  2023
in de grote zaal van Puyckendam en begint om 10:00 uur.

De zaal is open vanaf 9.30 uur.

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Lidmaatschap KBO ZH: aanblijven of uitstappen
  3. Stemming
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

Wij willen u graag wijzen op het grote belang van deze vergadering en  hopen dat veel van onze leden aanwezig zullen zijn.

Het bestuur van K.B.O. Noordwijkerhout